Trio offentliggör idag prospekt i samband med budet på Netwise

Trio offentliggör idag prospekt i samband med budet på Netwise Offentliggörandet innebär att Trio går vidare med det erbjudande till Netwise aktieägare som offentliggjordes den 25 oktober. Erbjudandet innebär att ägarna erbjuds 2,5 aktier i Trio för varje A- eller B-aktie i Netwise. Innehavare av teckningsoptioner erbjuds 50 öre kontant per option. Anmälningsperioden inleds på måndag den 19 november. Sista dag för anmälan är den 10 december. Trio har under en period utvärderat ett antal tänkbara strukturaffärer och har konstaterat att ett samgående med Netwise är industriellt riktigt. En konsolidering av bolagen skulle medföra en förstärkt marknadsposition och ett flertal möjligheter till kostnadsbesparingar. I ett uttalande den 7 november bekräftar styrelsen för Netwise att en sammanslagning av bolagen vore industriellt intressant, men att budet inte avspeglar värdet av den tekniska plattform, kompetens och kundbas som Netwise skulle bidra med i ett sammanslaget bolag. - Det bud som Trio lagt är baserat på den information vi har om Netwise och innebar vid budtillfället en premie på 117 procent, säger Trios VD Sverker Hannervall. Parterna har träffats för att diskutera samordningsvinster och affärsmöjligheter i ett sammanslaget bolag. Samtalen fortsätter i syfte att jämföra de bedömningar som ligger till grund för parternas olika värderingsuppfattningar. Prospekt och anmälningssedlar kan beställas ifrån Bankaktiebolaget JP Nordiska, telefon 08-719 49 27 eller hämtas i elektronisk form på www.trio.se eller www.nordiska.com. Om Trio AB Trio är en företagsgrupp med cirka 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen utgörs bland annat av samtalshanteringssystem med hänvisning som central funktion och konvergenslösningar inom telefoni. Med konvergenslösningar menas full integration mellan fast-, mobil- och IP telefoni i ett enda virtuellt telefonisystem, med samma höga funktionalitet som inom fast telefoni. Systemen utgör vidare mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se Om Netwise AB Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise Contact Management erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget Ineo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00460/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00460/bit0003.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar