Trio slutför leverans av Soneras mobila kontorslösning

Trio slutför leverans av Soneras mobila kontorslösning Trio har slutfört leverans av en tilläggsorder värd ca 2 Msek för utökande av kapaciteten i Soneras mobila kontorslösning för den finska företagsmarknaden. Ordern är baserad på Trio Mobile Office, ett koncept för mobiloperatörer som möjliggör för företagskunder att helt eller delvis gå från fast till mobil telefoni. "Mobiltelefoner blir ett allt viktigare redskap för affärskommunikation. Trio Mobile Office är utvecklat för att stärka mobiloperatörernas erbjudande till sina företagskunder," säger Sverker Hannervall, VD och koncernchef i Trio. Trio Mobile Office erbjuder en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt, med en bibehållen funktionalitet för samtalshantering. Tjänsten abonneras från mobiloperatörer och installeras av Trio som nyckelfärdig lösning i operatörernas nät. Mobiloperatörer i Norden som erbjuder mobila kontorstjänster baserade på Trio Mobile Office är Sonera, Telia Mobile, Telenor Mobil, TDC Mobil och Vodafone. För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD och koncernchef Trio, telefon: 0730-66 88 23 Om Trio AB Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar tre produktfamiljer. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering. Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer. Objecta TeleVoice möjliggör kundtjänstsystem, främst call- och contact center, samt automatiska tjänster som röststyrning och interaktiva talsvar. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030320BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030320BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar