Trio tecknar avtal med Telia om Trio Mobile Office för 14 000 anställda i Sverige

Trio tecknar avtal med Telia om Trio Mobile Office för 14 000 anställda i Sverige Trio har tecknat avtal med Telia Mobile AB i Sverige om Trio Mobile Office för 14 000 anställda. Ordervärdet är 8,6 MSEK exklusive utbildning och service. Trios mobila kontorslösning har under hösten installeras i Telia Mobiles mobiltelefoninät enligt ett pressmeddelande från 1 juni i år. Den nyligen tecknade ordern är en tilläggsbeställning och gäller endast för Telias interna telefoni. Den innebär att de anställda blir helt mobila och alltid kan nås på ett enda telefonnummer. Trio Mobile Office ökar nåbarheten, då Telias telefonister hanterar mobiltelefoner på samma sätt som fasta telefoner. De anställda har tillgång till samma höga växelfunktionalitet från sina mobiltelefoner som från fasta telefoner. "Lösningen ger också lägre totala kostnader för medarbetarkommunkation, då samtal styrs direkt från Telia Mobies nät. I dag kopplas t ex samtal till vanlig fast anknytning och mobiltelefon kors och tvärs via växeln, vilket leder till högre kostnader för Telia", säger Kenneth Svensson, ställföreträdande koncern IT-chef på Telia och ansvarig för Telias interna telefoniinfrastruktur. Bland tilläggstjänsterna ingår koppling till Telias tjänst Digitala (röststyrning) och Trio Voice Guide (talad hänvisning). Med Digitala behöver den som ringer bara säga namnet på vem han eller hon vill prata med för att bli kopplad till rätt nummer. Digitala gör det också mycket enklare att hänvisningskoppla telefonen. Den anställde behöver bara säga att han/hon ska gå på exempelvis lunch eller möte. Med Trio Voice Guide får den som ringer det aktuella beskedet automatiskt uppläst. Trios mest avancerade lösning för mobila kontor innehåller system från två av bolagets affärsområden; Trio PresentOffice och Trio Mobicentrex. Sedan tidigare erbjuder Sonera och Telenor Mobile sina kunder i Finland respektive Norge lösningar för mobila kontor baserade på Trios system. (I höst har Europolitan Vodafone och TDC Mobil (f.d. Tele Danmark) tecknat avtal om Trio Wireless Attendant Terminal, en telefonistarbetsplats för mobila kontor.) "Marknaden för mobila lösningar kommer att växa kraftigt i Europa de närmaste åren, då detta erbjuder så stora effektivtetsvinster och dessutom möjlighet till ekonomiska besparingar. Ordern är ett bevis på att Trio kan erbjuda världsledande lösningar på denna marknad", säger Sverker Hannervall, VD, Trio. För ytterligare information: Sverker Hannervall, Trio, tel 08 457 30 05 Kenneth Svensson, ställföreträdande koncern IT-chef på Telia, tel 08 713 10 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar