Trio tecknar avtal om ca 0,8 Mkr avseende Mobile Office-uppgradering

Trio har fått en beställning från en mobiloperatörskund för uppgradering av en redan existerande Mobile Office-installation. Ordervärdet uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor. Beställningen bekräftar en fortsatt stark efterfrågan bland företagskunder som vill ha mobila lösningar med sofistikerad samtalshantering integrerad. Ordern avser uppgradering av befintlig programvara för att tillhandahålla ny utökad funktionalitet och nya slutanvändartjänster. ”Denna beställning bekräftar återigen Trios framgångar på den mobila företagsmarknaden och vilken betydelse Trios Mobile Office-lösningar har för mobiloperatörer. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan av tjänster baserade på Trios Mobile Office-plattform. Det totala antalet företagskunder och slutanvändare som abonnerar på dessa tjänster växer snabbt, vilket leder till fortsatt utbyggnad och uppgradering av befintliga installationer hos våra kunder.” säger Anders Leideman, VD på Trio. Trio Mobile Office möjliggör en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt, och erbjuds som en tjänst av mobiloperatörer till företagskunder. Trio Mobile Office installeras av Trio som nyckelfärdig lösning i mobiloperatörers nät.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar