Trio tecknar två avtal om ca 7 Mkr avseende uppgradering och kapacitetsutbyggnad av Mobile Office

Trio har tecknat två order för utbyggnad av redan installerade Mobile Office-plattformar med existerande mobiloperatörskunder. Båda beställningarna är ett resultat av fortsatt stark efterfrågan bland företagskunder som vill ha mobila lösningar med sofistikerad samtalshantering integrerad. Den ena ordern avser utbyggnad av en Mobile Office-installation för att klara ökade samtalsvolymer. Den andra avser en uppgradering av den tekniska plattformen. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 miljoner kronor. ”Dessa beställningar bekräftar Trios framgångar på den mobila företagsmarknaden och vilken betydelse Trios Mobile Office-lösningar har för mobiloperatörer. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan av tjänster baserade på Trios Mobile Office-plattform. Det totala antalet företagskunder och slutanvändare som abonnerar på dessa tjänster växer snabbt, vilket leder till fortsatt utbyggnad av befintliga installationer hos våra kunder.” säger Anders Leideman, VD på Trio. Trio Mobile Office möjliggör en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt, och erbjuds som en tjänst av mobiloperatörer till företagskunder. Trio Mobile Office installeras av Trio som nyckelfärdig lösning i mobiloperatörers nät. För ytterligare information kontakta: Anders Leideman VD Trio, +46 (0) 8 457 3018

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar