Trio tecknar ytterligare avtal med Vodafone för utökning av konceptet Det Trådlösa Kontoret

Trio tecknar ytterligare avtal med Vodafone för utökning av konceptet Det Trådlösa Kontoret Trio utökar avtal med bolag inom Vodafone och tecknar idag ytterligare ett avtal med Vodafone i Sverige. Ordern innebär en utökning av det befintliga systemet Trio Network Attendant (TNA) som är en del i Vodafones koncept Det Trådlösa Kontoret. Det initiala ordervärdet uppgår till ca 2 Mkr. Trio Network Attendant är en avancerad lösning för mobiloperatörer som bygger på Trios beprövade system för integrerad telefoni, samtals- och meddelandehantering, Trio PresentOffice. Systemet installeras i mobiloperatörers nät och erbjuds företagskunder som en tjänst. Trio Network Attendant är en av de avancerade lösningarna i konceptet Trio Mobile Office. "Trio har idag erhållit ytterligare en order avseende utökad funktionalitet vilket är ett resultat av de satsningar som Vodafone gör inom området för mobila kontorslösningar", säger Sverker Hannervall, VD, Trio. För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD Trio, telefon 0730-66 88 23 Om Trio Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem som flexibla call och contact center, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar