Trio tecknar ytterligare avtal om ca 3,6 Mkr avseende kapacitetsutbyggnad av Mobile Office

Trio har tagit ytterligare en order för utbyggnad av en Mobile Office-plattform med en existerande mobiloperatörskund. Ordervärdet uppgår till cirka 3,6 miljoner kronor. Det innebär att Trio på kort tid tagit hem Mobile Office-order till ett värde av över 10 miljoner kronor. Trio har under senare tid upplevt en ökad efterfrågan på mobila lösningar med sofistikerad samtalshantering från företagskunder. Den senaste beställningen avser kapacitetsutbyggnad av en Mobile Office-installation för att klara ökade samtalsvolymer. ”Att vi får ytterligare en beställning på kapacitetsutbyggnad av en Mobile Office-plattform så snart efter de två vi kunde annonsera igår är förstås extra glädjande. Ordern bekräftar den starka efterfrågan bland företagskunder av tjänster baserade på vårt Mobile Office-koncept och Trios framgångar på den mobila företagsmarknaden. För mobiloperatörerna är Mobile Office-tjänster ett mycket viktigt tillväxtområde då intäkterna ökar både från större samtalsvolymer, men även från specifika mervärdestjänster.”, säger Anders Leideman, VD på Trio. Trio Mobile Office möjliggör en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt, och erbjuds som en tjänst av mobiloperatörer till företagskunder. Trio Mobile Office installeras av Trio som nyckelfärdig lösning i mobiloperatörers nät. För ytterligare information kontakta: Anders Leideman VD Trio, +46 (0) 8 457 3018

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar