Trios dotterbolag Objecta får större order av SL

Trios dotterbolag Objecta får större order av SL Objecta Systems AB har av SL Infrateknik AB (dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)) fått en order om utökning samt uppgradering av Pratorer som finns installerade i Stockholms tunnelbanenät. Utökningen består av komplettering på de flesta tunnelbanestationerna och uppgraderingen syftar till att underlätta underhåll och framtida uppdatering. Satsningen är ett led i de handikappåtgärder som SL genomför. Pratorerna har till uppgift att ge synskadade motsvarande trafikupplysningar via högtalare, som ges via displayer. Ordervärdet är på 6,2 MSEK och leverans sker under första halvåret 2001. Objecta har varit leverantör till SL sedan mitten av 1990-talet. AB Storstockholms Lokaltrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län. SL upphandlar trafiken från olika operatörer i full konkurrens. Över 640 000 människor reser med SL varje dag och de gör ca 2,2 miljoner resor. SL omsatte 1999 drygt 7 miljarder kronor och investerade närmare 2,5 miljarder kronor varav merparten satsas på nya vagnar. Objecta Systems AB är en av Sveriges ledande leverantör av talsvar- och call center-system med merparten av de stora svenska bankerna bland kunderna. Under årets första nio månader uppgick Objectas nettoomsättning till 16,8 MSEK. För mer information kontakta Tomas Medin, SL Infrateknik AB, tel. +46 (0)8 686 38 43 Mikael Kohlberg, Objecta Systems AB, tel. +46 (0)708 49 99 15 Anders Berg VD Trio AB, tel. +46(0)8 457 30 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar