Fler får fast anställning och högre lön - Nio av tio uppsagda tjänstemän vidare till nytt jobb

Under årets första kvartal har antalet uppsagda tjänstemän som sökt sig till TRR Trygghetsrådet ökat med drygt 2 000 jämfört med samma period förra året. Många av dessa kom från Saab. Av de aktivt arbetssökande som har lämnat TRR har nio av tio, 88 procent, fått nytt arbete, en procentenhet mer jämfört med första kvartalet 2011.

Under första kvartalet i år har 4 824 tjänstemän sökt TRRs stöd, drygt 2 000 fler jämfört med samma period föregående år.

-  Att den här siffran är så hög beror till stor del på att vi i januari tog emot 1 400 personer i samband med Saabs konkurs, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

I prognosen som gjordes i slutet av året beräknades att 14 500 tjänstemän skulle söka TRRs stöd. I denna ingick inte Saabs tidigare medarbetare. Nu höjer TRR prognosen till 16 300. Det beror bland annat på att AstraZeneca lägger ner sin Forskning- och utvecklingsenhet i Södertälje.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete samt ger företag stöd och råd vid omställning över konjunkturcyklerna. TRR har undersökt hur de 4 182 tjänstemännen gått vidare i arbetslivet under det första kvartalet.

Tio procent rekryterades till fordonsindustrin
Bland dem som gick vidare till en ny anställning fick tio procent jobb inom fordonstillverkning vilket är en ökning med hela åtta procentenheter. Liksom tidigare är

service- och tjänstesektorn den bransch som rekryterar flest med 15 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter. Offentlig sektor rekryterade tio procent vilket är samma nivå som förra året.

I Västra Götaland rekryterades hela 28 procent till fordonsindustrin.

-  Att så många tjänstemän i Västra Götaland anställts inom fordonstillverkning under kvartal ett 2012 är en effekt av att uppsagda tjänstemän från Saab gått vidare och fått jobb hos andra tillverkare, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Fast anställning och högre lön
Av de uppsagda tjänstemän som TRR stöttat till ett nytt arbete under första kvartalet 2012 fick 71 procent tillsvidareanställning vilket är hela fem procentenheter fler än under första kvartalet 2011.

Dessutom fick hela 32 procent högre lön jämfört med 27 procent under samma period förra året. 85 procent fick samma eller högre befattning, vilket är samma andel som under första kvartalet 2011.

Andelen som fick nytt jobb via kontakter eller internet ökade något, från 59 till 60 procent respektive 18 till 20 procent, jämfört med samma kvartal 2011. Däremot minskade andelen som fick jobb med hjälp av bemannings- och rekryteringsbolag, inklusive TRRs rekryteringsservice, från 14 till 11 procent.

Av de 4 182 tjänstemän som TRR hjälpt vidare under det första kvartalet 2012:

  • fick 82 procent en ny anställning
  • startade sex procent eget företag
  • valde tre procent att påbörja längre studier

Ytterligare pressmaterial
På TRRs hemsida, www.TRR.se, under menyn ”Press” finns ytterligare statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta
Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se.

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Dokument & länkar