Skåne bäst i Sverige på att ge äldre nytt jobb

Andelen uppsagda tjänstemän i region Skåne minskar med 11 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året.  Och trenden att fler i åldersgruppen 50-59 år får nytt jobb fortsätter – ökar med 15 procent. Och andelen av de arbetssökande som fick en högre lön än de hade tidigare har ökat med 12 procent sedan förra året.

Färsk statistik från Trygghetsrådet visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR i region Skåne minskat från 1 280 personer de tre första kvartalen 2016 till 1132 personer samma period i år. En minskning med 11 procent.

Andelen 50-59 åringar som fått nytt arbete ligger på 39 procent – en ökning med 15 procent.

72 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb gick till en fast anställning – en ökning med 3 procent sedan förra årets motsvarande period. 12 procent fler av de uppsagda tjänstemännen under årets tre kvartal fick en högre lön än motsvarande period förra året.

- Att fler och fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt arbete är mycket glädjande. Vi har en stark arbetsmarknad i Skåne vilket är en förklaring till allt fler uppsagda också får en högre lön i sitt nya arbete. Det går bra för tjänstemännen i Skåne just nu, säger Marie Killander, regionchef Skåne, TRR Trygghetsrådet.

Nio av tio som sökt TRRs stöd har fått nytt arbete. 81 procent ny anställning och 7 procent valde att starta eget företag. 52 procent har fått nytt jobb hos företag med fler än 100 anställda. En uppgång med 13 procent.

Branschen service & tjänster rekryterade flest personer – 13 procent av de arbetssökande fick jobb i denna bransch.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR i Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är ett trygghetsråd som öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Vi stöttar uppsagda medarbetare till nytt jobb och arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. Vi finns till för 35 000 anslutna företag och deras 950 000 medarbetare. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar