Studieersättning ger boom för utbildning

Allt fler uppsagda tjänstemän väljer att studera – på ett år är ökningen i hela Sverige drygt 60 procent. En viktig anledning är att TRR, en aktör inom omställning och arbetslivscoachning, har infört studieersättning sedan den 1 januari i år. Av dem som väljer att studera väljer flest yrkeshögskola.

En allt större del av de tjänstemän som sägs upp väljer att börja studera och intresset för längre utbildningar ökar. Antingen väljer de att vidareutbilda sig eller helt byta bana. Den statistik som finns tillgänglig för årets första nio månader visar att 30 procent av de tjänstemän som började studera valde påbyggnadsutbildning. Resterande 70 procent valde att helt byta bana och har börjat att omskola sig.

- Digitaliseringen i samhället påverkar alla branscher och även den kompetens som företagen efterfrågar. Vår bedömning är att digitaliseringen och införandet av studieersättning ligger bakom ökningen, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Sedan TRR införde studieersättning den 1 januari i år har antalet uppsagda tjänstemän som börjat studera ökat kraftigt. På Sverigenivå är ökningen 62 procent. I Västra Götaland är ökningen 120 procent, i region Stockholm 116 procent och i region Skåne 83 procent. Ökningen gäller för tredje kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Under hela år 2018 valde 480 uppsagda tjänstemän studier. Hittills i år har 800 personer valt den möjligheten.

- Att utbilda sig är alltid positivt. Det ökar chanserna till nytt jobb och det stärker individens självförtroende. Därför är det oerhört glädjande att vår satsning på studieersättning har gett resultat, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Under tredje kvartalet i år valde 279 personer att påbörja en utbildning på mellan 2-4 terminer.
Motsvarande antal samma period förra året var 123 personer. Det är en ökning med 127 procent.  Mest ökade antalet som valde att studera på en yrkeshögskola. Där är ökningen 142 procent under samma tidsjämförelse.

Sedan årsskiftet kan TRR ge ekonomiska möjligheter att studera för tjänstemän som behöver det för att på så sätt ha större möjlighet att få nytt arbete. Insatsen kallas studieersättning och innebär att öka individernas långsiktiga anställningsbarhet och förbättra näringslivets kompetensförsörjning. Den som väljer att studera får en utfyllnad mellan CSN och 70 procent av tidigare lön under två terminer och därefter upp till 50 procent under ytterligare två terminer. För att få möjlighet till studieersättning ska man ha fyllt 40 år vid studiestart. Det finns även möjlighet att få finansiellt stöd från TRR om man är yngre än 40 år.

Här finns mer information om
studieersättning!


Fem i topp lista på de studier som är mest populära;

  1. Företagsekonomi
  2. Pedagogik- och lärarutbildning
  3. Hälso- och sjukvård
  4. IT
  5. Samhälls- och beteendevetenskap

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, tfn: 010-470 93 85, e-post: 
markus.trautmann@trr.se


TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning, helt utan vinstintresse. Vi öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. Vi hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Läs mer på www.trr.se 
 

Markus Trautmann
Ansvarig externkommunikation
010-470 93 85
markus.trautmann@trr.se

Om oss

TRR är ett trygghetsråd som öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Vi stöttar uppsagda medarbetare till nytt jobb och arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. Vi finns till för 35 000 anslutna företag och deras 950 000 medarbetare. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera