Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) förslag till ny styrelse vid extra stämma

Inför den extra stämman i True Heading den 15 juli föreslås följande ledamöter till ny styrelse i bolaget som också efter stämman byter namn till Gigger Group.

Följande förslag till ny styrelse i Gigger Group AB (publ) nuvarande True Heading AB (publ) föreligger inför stämman den 15 juli.

Karin Wallström - Nordén f. 1978 (oberoende)

Tidigare SVP Investor Relations & Communication Gunnebo Group (2008-2020), Utbildad journalist, MsC. Business Administration, accounting, finance and company analysis

Joakim Dahl f. 1970 (oberoende)

Erfaren styrelsemedlem i börsnoterade bolag och adviser i exempelvis Provobis Holding. Jurymedlem i Venture Cup.

Patrik Westerlund f. 1969 (oberoende)

Advokat CrossAdvokater, medlem i Advokatsamfundet

Anders Bruzelius f. 1968 (oberoende)

Tidigare Head of Equity Research på Swedbank och Danske. Investerare i flera bolag

Denny Sternad f. 1966 (oberoende)

Head of CEO Office Euroclear. Tidigare Senior Legal Counsel på Finansinspektionen, speciellt ansvarig för övervakningen NASDAQ OMX

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel: +46 8 6222660

Claes Persson eller Jan Nilstadius, Gigger AB, E-mail : claes.persson@gigger.se jan.nilstadius@gigger.se

Tel: +46 722247050 (Claes) +46 703005020 (Jan)

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar