Marknadsmeddelande 203/18 – Handeln i True Heading AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight återupptas handeln i True Heading AB:s aktie TRUE B imorgon den 28 augusti 2018 kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: TRUE B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderbok-ID: 410U
CFI: ESVUFR
FISN: TRUEHEAD/SH B
Organisations nr: 556658-5054
LEI: 2138006GQ1MJOZI6PG98

Stockholm den 27 augusti 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.