Marknadsmeddelande 332/17 – True Heading AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i dotterbolaget Seapilot AB den 3 januari 2018

Aktierna i True Heading AB handlas exklusive rätt till utdelning av Seapilot AB den 3 januari 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 2 januari 2018.

Tio (10) aktier av serie A i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie A i Seapilot och tio (10) aktier av serie B i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie B i Seapilot.  

Information om aktien:
Kortnamn: TRUE B
Aktienamn: True Heading B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderbok-ID: 410U
CFI: ESVUFR
FISN: TRUEHEAD/SH B
Organisationsnummer: 556658-5054
LEI: 2138006GQ1MJOZI6PG98
Utdelning: Seapilot AB
Handel exkl. utdelning: Den 3 januari 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 22 december 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.