True Heading AB (publ) avyttrar sitt holländska intressebolag

True Heading har sålt sitt femtioprocentiga innehav i det holländska intressebolag som del i den pågående strukturaffären med Gigger AB.

True Heading AB har idag kommit överens om att avyttra sin del i det med Shiptron Holding B.V. gemensamt ägda intressebolaget True Heading NL B.V. Affären genomförs med omedelbar verkan och ger True Heading direkta intäkter på totalt 29 000 € i form av betalning av ej tidigare betalda kundfordringar och återbetalning av det upptagna aktiekapitalet om 9000 € i sin helhet. Shiptron Holding B.V. övertager därmed bolaget i sin helhet och inga ytterligare förehavanden föreligger därefter mellan bolagen. True Heading NL B.V. byter också namn till Shiptron Group B.V.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2019.

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar