True Heading AB (publ) dotterbolag Seapilot AB i konflikt med Sjöfartsverket.

Seapilot AB har av Sjöfartsverket erhållit krav på licensintäkter långt över vad bolaget rapporterat som royalty baserat licensunderlag, varför detta kommer att bestridas. 

Seapilot har som en lång följetång försökt att komma till rätta med Sjöfartsverkets licenshantering av sjökort för Sverige. Detta föranledde tidigare bla en anmälan till Konkurrensverket som dock inte kunde hantera frågan ur ett tillgänglighets- och retroaktivt perspektiv.

Nu har Sjöfartsverket, 6 månader sent, fakturerat Seapilot för 2016 års royalty till ett belopp vida överstigande den royalty vi rapporterat som royaltygrundande. Detta innebär att tidigare reserverade kostnader för detta måste skrivas upp med ytterligare 267 800 kr i Seapilot och därmed försämra resultatet för koncernen som helhet.

Kravet från Sjöfartsverket kommer därför att idag bestridas och vi ser i enlighet med avtalet först fram emot att inom 30 dagar hitta en lösning på problemet i dialog. Kan så inte ske kommer ärendet att kunna behöva behandlas i en civilrättslig process och därvidlag avser Seapilot väcka skadeståndskrav överstigande Sjöfartsverkets fordran, för förlorade intäkter utifrån sämre villkor än andra aktörer på marknaden sedan 2013.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar