True Heading AB (publ) påminner om erbjudande.

True Heading AB (publ) påminner om erbjudande. till aktieägarna avseende samtliga aktier i Seapilot AB.

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Seapilot AB (Bolaget) om att överlåta samtliga sina Aktier i Bolaget för ett kontant vederlag om SEK 3,63 per aktie (se erbjudandhandling daterad den 26 juni 2018 för ytterligare information och fullständiga villkor, https://danskebank.se/prospekt).

Styrelsen för True Heading AB, Bolagets tidigare moderbolag, och styrelsen i Seapilot har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet (se pressmeddelande från True Heading AB:s styrelse som offentliggjordes den 25 juni 2018). Samtliga A-aktieägare har accepterat erbjudandet.

För att acceptera erbjudandet ska ifylld anmälningssedel vara Danske Bank tillhanda senast klockan 15:00 den 31 augusti 2018. Använd anmälningssedel som finns tillgänglig på https://danskebank.se/prospekt.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar