Validering viktigt verktyg

TSL har nyligen avslutat ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som syftat till att undersöka hur TSL-systemet skulle kunna stärkas ur ett omställnings- och rörlighetsperspektiv. Deltagare, arbetsgivare och fackliga representanter är rörande överens om att förbättrat och mer välanvänt valideringssystem med möjligheter att komplettera med relevant utbildning skulle stärka deltagarnas chanser till ett jobb.

Under april beviljade TSL omställningsstöd för 1 515 personer, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med året innan då stöd beviljades till 1 494 personer. Under de senaste 12 månaderna har 16 054 personer beviljats stöd, vilket är 23 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 19 745 personer.

Caroline Söder

Caroline Söder
caroline.soder@tsl.se
0722-101101

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Prenumerera

Dokument & länkar