Ticket och Fritidsresegruppen i strukturaffär

Report this content

Ticket och Fritidsresegruppen i strukturaffär Fritidsresegruppen köper Tickets dotterbolag för reguljärflygbaserade paketresor och får genom den nya arrangören - Prisma 1) - marknadsledarskap både i Sverige och Norge. Ticket å sin sida renodlar sin roll som detaljist. Dessutom tecknar parterna ett femårsavtal kring försäljning av Fritidsresegruppens resor till en fastställd ersättning. Förutom försäljning via Tickets 100 butiker omfattas tillgång till Fritidsresors bokningsdialog online via Tickets egna sajter i Sverige och Norge. Fritidsresegruppen är redan i dag marknadsledare inom charter via Fritidsresor, för alpinresor genom Sportresor samt rundresor via Tema. - Flexibla, reguljärflygbaserade paketresor har en lika stor marknad som chartern och är därmed ett strategiskt komplement till vår kärnverksamhet. Prisma blir med sina 140 000 resenärer marknadsledare både i Sverige och Norge, säger Fritidsresegruppens VD Anders Holst. Tickets VD Dag Tveterås ser affärsmöjligheter för båda parter: - Vi kan ytterligare fokusera på det vi kan bäst - att vara Nordens största och ledande resedetaljist. Samtidigt får vår reguljärflygsarrangör förbättrade möjligheter att tillvarata marknadspotentialen som en del av Fritidsresegruppen, vilket också gynnar Ticket. Dessa produkter kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i Tickets produktmix. Anders Holst ser fördelar i ett fortsatt långsiktigt samarbete mellan Ticket och Fritidsresegruppen och betonar möjligheterna inom Prisma: - Fritidsresegruppen får genom förvärvet den starkaste positionen på reguljärflyg-marknaden: Störst kundgrupp, en erfaren organisation med välutvecklade bokningssystem och kunnig personal. Tillsammans med det norska systerbolaget skapar vi en bra plattform för ytterligare tillväxt inom segmentet, säger Anders Holst. I femårsavtalet fastställs formerna vad gäller Tickets försäljning av Fritidsresegruppens produkter : Fritidsresor / Star Tour, Sportresor, Tema och Prisma Sverige. - Detta är vi är mycket nöjda med, eftersom det ger långsiktig stabilitet med säkerställda ersättningsnivåer, säger Dag Tveterås. 1) Fritidsreseägda Prisma är i dag Norges ledande reguljärflygarrangör. Det varumärke som förvärvas från Ticket är ett så kallat private brand med namnet WorldWide, som kommer att döpas om till Prisma. Fritidsresor är Tickets största leverantör samtidigt som Ticket är Fritidsresors största samarbetspartner bland resebyråerna. Tickets kunder får dessutom möjlighet att köpa Fritidsresors resor on- line via Tickets Internetsidor både i Norge och i Sverige, lika enkelt och bekvämt som på Fritidsresors egen Internetsida. Detta stärker Tickets flerkanalstrategi som bygger på att kunden möter en likvärdig tjänst i samtliga kanaler. Lanseringen av on-linetjänsten beräknas till vintern 02-03. Försäljningen av flygbiljetter och reguljära paketresor på Ticket.se kommer att fortsätta som tidigare. Försäljningen av World Wide beräknas generera en försäljningslikvid för Ticket om ca 26 M SEK. Reavinsten bedöms uppgå till ca 24 M SEK för Ticket. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Ticket är ett oberoende detaljhandelsföretag som marknadsför och säljer resor som producerats av sinsemellan konkurrerande aktörer. Verksamheten bedrivs i sammanlagt över 100 butiker i Sverige och Norge. Försäljningen sker också via virtuella telefonsystem och Internetresebutiker i såväl Norge som Sverige. Fritidsresegruppen erbjuder charterresor från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudarrangören är Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat, Nordens största researrangör. Gruppen tillhandahåller även resor genom TEMA, Sportresor och Seniorresor. I gruppen ingår också norska Prisma samt charterflygbolaget Britannia Nordic. Antalet resenärer 2001 var 1,6 miljoner. Omsättningen var 9 miljarder SEK och antalet anställda 2 300. Fritidsresegruppen ingår i Europas ledande koncern inom resor och reserelaterade tjänster, TUI, med en marknadsandel på 37 procent av den Europeiska marknaden. För mer information kontakta: Anders Holst, VD Fritidsresegruppen, tel 08-720 74 70 eller Lottie Knutson, informationsdirektör, tel 070-645 24 64. Dag Tveterås, VD Ticket Travel Group, tel 08-702 66 10/070-313 71 80 eller Katarina Petrini, tel 070-567 51 73 Fritidsresegruppens pressjour utanför kontorstid: 08-599 950 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar