Beslagen 2004 av amfetamin, opium, kat och ecstasy de största någonsin

Under 2004 slog Tullverket rekord när det gäller mängden beslagtagen amfetamin, opium, kat och ecstasy. De förändrade införselreglerna för alkohol från andra EU-länder ledde till minskade spritbeslag men rekord när det gäller beslagtagen öl.

- Som nybliven generaldirektör för Tullverket tycker jag det känns väldigt spännande att arbeta i en organisation som även i år lyckats slå flera rekord när det gäller beslagtagen narkotika. Under året har Tullverkets omorganiserats och trots osäkerheten i nya arbetsformer har medarbetarna gjort mycket bra arbetsinsatser, säger gd Karin Starrin Tullen tog under 2004 följande mängder narkotika i beslag (siffror för 2003 inom parantes). Amfetamin 189 kilo (181), opium 18 kilo (11), kat 8 773 kilo (8 335), ecstasy 151 000 st. tabletter (42 000), heroin 17 kilo (9), cannabis 488 kilo (530), kokain 21 kilo (29), rohypnol 120 000 st. tabletter (59 000), dopningstabletter 269 000 st. (585 000 st.) - Resultatet för 2004 följer trenden mot allt större enskilda beslag samtidigt som antalet beslag blir färre. Detta är ett resultat av satsningen på den storskaliga och organiserade brottsligheten de senaste åren. Ett arbete som vi kommer att intensifiera ytterligare under 2005, säger brottsbekämpningschef Eva-Lotta Hedin Under året har tullkriminalen initierat ett 80-tal utredningar med anledning av storskaliga narkotikabeslag. I 35 av dessa fall har Tullverket kunnat identifiera personer som ingår i bakomliggande kriminella nätverk. Under 2004 har beslagen minskat längs med östkusten och ökat ytterligare i Skåne. Flera amfetaminbeslag på mellan 10 och 20 kilo har skett på Öresundbron eller i Helsingborg. 18 september togs dessutom 10 kilo opium i Helsingborg vilket är det största enskilda opiumbeslaget sedan 1996. Beslagen av öl uppgick till närmare 321 000 liter under året (175 000), beslagen av drickbar sprit uppgick till 49 000 liter (84 000). Endast ett fåtal liter 96 procentig sprit togs i beslag. Det är möjligt att smugglingen av 96 procentig sprit i det närmaste upphört och övergått i smuggling av drickbar sprit med lägre alkoholhalt. - Avskaffandet av införselkvoterna för privatpersoner i EU-trafiken har lett till en gränsdragningsproblematik. Däremot upplever vi många smugglingsförsök av främst öl där mängderna är så stora att vi inte haft några problem att agera. Därav den kraftiga ökningen av ölbeslagen, säger Eva Lotta Hedin För ytterligare information, kontakta: Eva-Lotta Hedin, brottsbekämpningschef 070-206 14 26, informationschef Lars Andrén 070-211 50 06. Kontaktperson i Skåne/Blekinge: Maria Denker 070-350 09 57, kontaktperson i Göteborg: Monica Magnusson 070-253 96 24.

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar