Extra resurser till Tull och Polis, föreslår Kent Härstedt idag

Extra resurser till Tull och Polis, föreslår Kent Härstedt idag Alkoholutredaren Kent Härstedt lämnar idag sitt förslag "Var går gränsen", Alkoholinförselutredningen betänkande, till Regeringen om vilka åtgärder som är nödvändiga för att bekämpa/förhindra illegal handel med alkohol. Förutom skattesänkningar föreslår Kent Härstedt: ? Mer resurser till tull och polis - två specialiserade grupper inom tull och polis ska under tre år arbeta med att bekämpa illegal handel och införsel av alkohol. ? Lagändringar - skärpningar i alkohollagen som innebär strängare straff för olaglig hantering av alkohol inne i landet. - Genom att man skärper straffen och kriminaliserar viss hantering av alkohol får man en harmonisering av straffsatserna mellan smuggling och illegal hantering inom landet. Det är nödvändiga förändringar för att tull och polis tillsammans ska kunna göra insatser mot ett gemensamt mål, menar Eva-Lotta Hedin, chef för Tullverkets brottsbekämpning. Jag saknar dock åtgärder som tar sikte på att göra brottsligheten mer olönsam, fortsätter Eva-Lotta. För eventuella kommentarer om hur Tullverket ser på Alkoholutredningens förslag, vänligen kontakta: Eva-Lotta Hedin 08-4050 200, 070-206 14 26 Chef för Tullverkets brottsbekämpning Karl Gunnheden 040-661 3320, 0702-650 665 Sakkunnig i Alkoholinförselutredningen och Chef för Tullverkets brottsbekämpning Resande Tullverkets uppgift är att skydda liv och hälsa genom att förhindra införsel av otillåtna preparat och produkter. Tullverket samlar också in lagstadgade skatter och avgifter när företag och privatpersoner handlar med utlandet. Tullverket är organiserat i två huvudprocesser; Brottsbekämpning och Effektiv handel. Antalet anställda är 2200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20560/wkr0001.pdf

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar