Sommarutställningen Lek nu som förr öppnar 5 juni 2015

Årets sommarutställning är en installation i brukets park skapad av barn och .

Tillsammans med drygt 300 barn i Botkyrka har Tumba Bruksmuseum skapat en utomhusinstallation om lek. Barnen har i workshops provat lekar från förr och fått kännedom om hur barnen på bruket levde. Syftet har varit att få barnen att känna samhörighet med tidigare generationer i Botkyrka för att på så vis knyta an till sin lokala historia.

Utställningen består av geometriska figurer med historiska lekbeskrivningar blandade med barnens reflektioner, fotografier och tecknade bilder. Besökaren kan genom dessa leka vidare på egen hand. Genom ljudspår berättar Anders Anzelius om lekarna under sin uppväxt på 30-talets Tumba bruk och de medskapande barnen om sina upplevelser av leken.

Tumba Bruksmuseum fyller 10 år
Tumba Bruksmuseum öppnade, i sin nuvarande form, 4 juni 2005 med utställningar om den svenska sedelhistorien, pappershistoria med visning av handpapperstillverkning samt visning av människors liv och arbete på bruket. Museet har alltid fri entré för alla.

Tumba Bruksmuseum finansieras av Stiftelsen Tumba bruk.

Öppettider: sept-april lör-sön kl. 11-16, maj-aug tis-sön kl. 11-16.
Besöksadress: Sven Palmes väg 2, Tumba

Mer info: www.tumbabruksmuseum.se

Prenumerera

Citat

Man fick springa och man fick låsa utvägen och man kände sig som fångad, som en fisk.
Kevin, 10år