Arete inom TurnIT Consulting tecknar ramavtal med Telia Prosoft

Arete inom TurnIT Consulting tecknar ramavtal med Telia Prosoft Arete, som är moderbolag för TurnITs svenska konsultverksamhet, har genom dotterbolaget Systemering tecknat ett ramavtal med Telia Prosoft, Telias IT-bolag. Avtalet gäller systemutvecklingstjänster, både traditionell IT- konsulting och webbutveckling, under 2001. Systemering är en av de större leverantörerna till Telia ProSoft och samarbete har pågått sedan början av 1970-talet. Samarbetet under 2001 kommer att omfatta såväl förvaltning av befintliga system inom debiteringstjänster och nät som nyutveckling av system för administration av nya tjänster. Systemering är en av tio utvalda ramavtalsleverantörer och avtalet, som är en förlängning av tidigare avtal, innebär att Systemering fortsätter sitt omfattande samarbete med Telia Prosoft. Man har goda möjligheter att vara med och erbjuda resurser vid olika uppdrag inom Telias olika verksamhetsområden. Förra året uppgick försäljningen inom ramavtalet till drygt 22 miljoner kronor för Systemerings del. "Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende av Telia Prosoft" säger Anders Hägg, VD i Arete. "Avtalet bekräftar långsiktigheten i relationen och förstärker ytterligare Aretes position inom telekomsektorn". Arete representerar den svenska verksamheten inom TurnITs affärsområde Consulting och har dotterbolag inom tre huvudområden, systemutveckling, Internetbaserad kommunikation och teknisk infrastruktur, med totalt cirka 350 konsulter. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har ca 1350 anställda. Affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB (publ) För mer information Anders Hägg, VD i Arete, Tel:08-692 93 00, Mobil: 0705-85 10 28 Lars Widén, VD i Systemering, Tel: 08-13 29 85 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet www.arete.se www.systemering.se www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00670/bit0001.pdf

Dokument & länkar