Arete och Libro inom TurnIT Consulting tecknar ramavtal med Regeringskansliet

Arete och Libro inom TurnIT Consulting tecknar ramavtal med Regeringskansliet TurnIT Consulting har dels genom Arete, som är moderbolag för TurnITs svenska konsultverksamhet, och dels genom Libro Datakonsult tecknat tvåårigt ramavtal med Regeringskansliet. I konkurrens med 45 andra IT- konsultföretag har Arete och Libro utsetts som två av fem leverantörer av IT-tjänster för Regeringskansliets samtliga verksamhetsområden. Avtalet omfattar en rad olika tjänster, bland annat kvalificerad projektledning och övriga IT-konsulttjänster. Regeringskansliets IT-verksamhet har nyligen utökats till att omfatta även Utrikesdepartementets. Detta avtal är därmed av större omfattning än de tidigare uppdrag som Arete och Libro haft för Regeringskansliet. Aretes och Libros ramavtal med Regeringskansliet avser ett brett behov av konsulttjänster med högt ställda krav på kvalitet och kompetens. Under en lång relation med Regeringskansliet har bolagen genomfört ett stort antal olika uppdrag. Ramavtalet innebär att Arete och Libro har goda möjligheter att vara med och erbjuda resurser vid olika uppdrag inom Regeringskansliets samtliga verksamhetsområden. För Regeringskansliet innebär avtalet att hanteringen av beställningar av tjänster förenklas med säkerställd kvalitet. Det gemensamma syftet är att uppnå effektivare leveranser. "Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende av Regeringskansliet, och vi ser ramavtalet som en stabil bas för ett flerårigt samarbete. Kvalitet och långsiktighet är nyckelord i Aretes verksamhet och det är något vi kan leva upp till i ett ramavtal med en av våra viktigaste kunder", säger Anders Hägg, VD i Arete. "Vi gläds särskilt att Arete och Libro var för sig har erhållit ramavtal med Regeringskansliet, även om dessa hanteras gemensamt inom den nya Arete koncernen. Avtalet kan tolkas som ett resultat av TurnITs satsning på kvalitets-IT, vilket som begrepp i marknaden kommit i skymundan under föregående år." säger Peter Enström, VD i TurnIT AB. Arete representerar den svenska verksamheten inom TurnITs affärsområde Consulting och har dotterbolag inom tre huvudområden, systemutveckling, Internetbaserad kommunikation och teknisk infrastruktur, med totalt cirka 350 konsulter. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1350 anställda och ett eget kapital om ca 1 200 Mkr. Affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT- bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. För mer information Anders Hägg VD i Arete, Tel:08-692 93 00, Mobil:0705-85 10 28 Knapp Lennart Pettersson, VD i Libro Datakonsult, Tel:018-16 77 00, Mobil: 0705 - 16 77 00 Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet www.arete.se www.libro.se www.regeringskansliet.se www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar