Arete tecknar ramavtal med Familjebostäder avseende förvaltningstjänster

Arete tecknar ramavtal med Familjebostäder avseende förvaltningstjänster Arete AU-Gruppen, ett dotterbolag inom Arete, har tecknat ramavtal med Familjebostäder avseende vidareutveckling och förvaltning av deras fastighets-administrativa system. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Arete är ett av två företag som får leverera tjänster till Familjebostäder inom ramen för avtalet. - Arete AU-Gruppen har mycket god erfarenhet och hög kompetens av såväl vår utvecklingsmiljö som förvaltning av fastighetsadministrativa system. Vi valde dem genom en offentlig upphandling där vi utvärderade flera bolag och de uppfyllde samtliga krav vi ställer på våra leverantörer. Vi har stort förtroende för dem genom vårt tidigare samarbete där de visat prov på gedigen kompetens och kvalitet, säger Staffan Vikström, IT-chef, på Familjebostäder. I den rangordning som Familjebostäder gjorde bland företag som lämnade offert, rankades Arete AU-Gruppen högst inom kriterierna "Kompetens och Tilläggstjänster". Arete AU-Gruppen har arbetat med Familjebostäder i ett flertal år och bland annat varit med och utvecklat det fastighetsadministrativa system, FASAD, som Familjebostäder använder sig av. Familjebostäder är den tredje största fastighetsägaren på Stockholms bostadsmarknad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder äger 25 000 lägenheter, alla med hyresrätt, alla i Stockholm. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är noterat på Stockholmbörsens O-lista. För mer information besök www.arete.se. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Sylvia Lantz, Försäljningschef Arete AU-Gruppen, Tel: 08-24 34 20, Mobil 0708- 24 34 25, sylvia.lantz@au-gruppen.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar