Arete utvald som ramavtalsleverantör av Statskontoret

Arete utvald som ramavtalsleverantör av Statskontoret Arete har tecknat ramavtal med Statskontoret avseende systemutvecklings- , systemförvaltnings- och tekniktjänster. Ramavtalet löper initialt på två år och innebär att Arete är ett av 38 företag som får dela på IT- relaterade upphandlingar till ett flertal offentliga förvaltningar och myndigheter. Arete rankades etta avseende systemutveckling, IT- arkitektur och design vid Statskontorets utvärdering. Upphandlingen har genomförts av Statskontoret. Avtalet ger de anslutna offentliga förvaltningarna och myndigheterna möjlighet att direkt avropa IT-tjänster. Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Valmyndigheten och Statistiska Centralbyrån är de myndigheter som kan utnyttja Statskontorets ramavtal. Statskontoret bedömer att tjänster för ca 250 Mkr per år kommer att avropas via ramavtalet. Det tecknade ramavtalet gäller i två år med option på förlängning i ytterligare ett år. 38 företag av 136 valdes ut som leverantörer i ramavtalet. - Det är mycket glädjande att Arete fått Statskontorets förtroende och blivit utsedda till ramavtalsleverantör. Ramavtalet ger oss möjlighet att aktivt sälja våra tjänster till intressanta kunder med avancerat IT- stöd. Vår satsning på erfaren kompetens och hög kvalitet har medfört att vi har blivit rankade etta avseende systemutveckling, IT-arkitektur och design vid Statskontorets utvärdering, säger Anders Hägg, VD för Arete. Genom ett samarbetsavtal med SEB IT Partner kan Arete erbjuda sina kunder ytterligare 500 IT-konsulter, vilket totalt innebär att Arete kan erbjuda 800 konsulter. Det innebär en förstärkning av Aretes egen leveranskapacitet från en partner med samma höga krav på kompetens och kvalitet som Arete själv har. Arete arbetar sedan tidigare med Regeringskansliet, Riksskatteverket, FMV, Riksbanken i uppdrag som omfattar många olika tekniska plattformar och applikationsområden. Arete erbjuder sina kunder cirka 300 erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT- koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har ca 1 350 anställda och affärsidén är att förvärva och utveckla företrädesvis onoterade IT-bolag. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30 Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar