Arete utvald som ramavtalsleverantör till Telia

Arete utvald som ramavtalsleverantör till Telia Arete har blivit utvald som ramavtalsleverantör till Telia-koncernen inom området IT-konsulttjänster. Telia räknar med att köpa IT- konsulttjänster för 2,5 miljarder kronor under 2002. Totalt har Telia valt 37 IT-konsulter för ramavtal avseende 2002. Ramavtalet omfattar en rad tjänster såsom systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling och utredning. Avtalet omfattar alla bolag inom Telia-koncernen och gäller även Telias bolag utanför Sverige. Arete har varit leverantör till Telia under trettio år, främst genom dotterbolaget Arete Systemering. Arete har levererat tjänster framför allt till Telias billing-verksamhet. Tjänsterna har varit inom systemutveckling och systemförvaltning, projektledning och utredning samt verksamhetsanalys och -utredning. Detta stämmer väl överens med Telias fokus på kvalitet och långsiktighet i det nya ramavtalet. - Arete har alltid betonat vikten av långa och goda kundrelationer. Vi har trettio års gott samarbete att se tillbaka på och ser nu fram emot att fortsätta relationen med Telia även under 2002, säger Anders Hägg, VD för Arete. En viktig underleverantör till Arete inom detta ramavtal är SEB IT Partner. Genom ett samarbetsavtal kan Arete erbjuda SEB IT Partners drygt 500 konsulter till sina kunder. Arete erbjuder sina kunder cirka 300 erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30 Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01150/bit0002.pdf

Dokument & länkar