Bertil Sahlberg anställd som VD i TurnIT Development AB

Bertil Sahlberg anställd som VD i TurnIT Development AB Bertil Sahlberg har anställts som VD för TurnIT Development och han tillträder senast den 1 juli 2000. Bertil Sahlberg kommer närmast från befattningen som konsultchef på Hyperion Solutions Nordic AB. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och i olika företag som controller och ekonomichef. "I och med rekryteringen av Bertil Sahlberg går vi vidare med planerna på en kommande marknadsnotering av TurnIT Development" säger Peter Enström i en kommentar. TurnIT Developments affärsidé är att investera i bolag inom IT-sektorn som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Inom TurnIT Development satsats upp till 10 procent av koncernens egna kapital i projektbolag och unga bolag med mycket stor potential. Det är investeringar på kort eller medellång sikt och kan exempelvis vara portalbolag eller programvarubolag där TurnIT Developments ägarandel långsiktigt inte bör överstiga 20 procent. Det kan också röra sig om IT-bolag som står inför en börsintroduktion. TurnITs avsikt är att efter introduktionen äga 40% av TurnIT Development. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har över 900 anställda och värderas idag till ca 3 000 Mkr. Affärsiden är att verka som IT-Partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie vars risk är lägre än genomsnittet för IT-aktier i allmänhet. Förutom TurnIT Development är verksamheten indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Stockholm den 23 maj 2000 TurnIT Frågor besvaras av Informationsdirektör Rickard Linderoth tel: 08-545 877 45, mobiltel: 0709-65 02 98 eller Verkställande direktör Peter Enström tel: 08-545 877 30. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000727BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000727BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar