Computas får strategiska ordrar från amerikanska myndigheter

Report this content

Computas får strategiska ordrar från amerikanska myndigheter Computas, ett dotterbolag inom TurnIT-koncernen, har fått fem strategiska ordrar från amerikanska myndigheter varav den största är från försvardepartementet, Department of Defense. Initialt ordervärde uppgår till cirka 2,2 Mkr och avser licenser för programvaran Metis. Ytterligare ett antal amerikanska myndigheter utvärderar för närvarande Metis. Computas har erhållit ordrar avseende Metis från fem amerikanska myndigheter: Department of Defense (försvarsdepartementet), the US Treasury (finansdepartementet), the Bureau of Census (statistiska centralbyrån), the Treasury Department's Bureau of Engraving and Printing (motsvaras i Sverige av Riksbanken som är direkt underställd riksdagen) samt the Environmental Protection Agency (naturvårdsverket). Flera andra myndigheter i USA håller för närvarande på att testa och utvärdera Metis. Bakgrunden till att Metis nu slår igenom i den amerikanska förvaltningen är den gemensamma satsningen inom myndigheter och offentlig förvaltning på företagsarkitektur (Enterprise Architecture, EA). Syftet med EA är att förbättra styrningen av verksamheter och processer samt att förbättra beslutsfattandet vid fördelning av kapital för förbättringar när myndigheterna inför nya digitala tjänster åt medborgarna. Computas har lång erfarenhet av att bygga och utveckla sådana system och har en stark ställning inom den offentliga sektorn i Norge. - De amerikanska myndighetena har haft mycket tuffa kravspecifikationer som Metis uppfyllde. Vi ser dessa ordrar som ett genombrott för Metis och jag hoppas på fler avtal med andra amerikanska myndigheter, säger Kent Karlsson, VD TurnIT. - De kunder som har testat och utvärderat Metis har haft många lovord om produkten. De anser att Metis är ett mycket kraftfullt verktyg för att bygga upp komplexa arkitekturer kring verksamhetsmodeller, säger Jostein Skjørberg, VD Computas AS. Metis används för visuell modellering av komplexa samband i främst stora organisationer. Med hjälp av Metis får myndigheter och företag bättre beslutsunderlag i stora projekt, komplicerade organisationsfrågor, utvärdering av hela verksamheter med mera. Det bidrar till kortade beslutstider, vilket signifikant förbättrar förståelse för och ett godtagande av beslut och planer. Computas lanserade en ny version av Metis under andra halvåret 2002. "The Treasury Department's Bureau of Engraving and Printing använder Metis från Computas AS i Lysaker, Norge, för att bygga sin EA", sa Susan Warshaw, byråns chefsarkitekt inom IT. Warshaw sa att hon valde Metis eftersom den hade en kortare inlärningskurva än liknande program samt en integrerad datakatalog, bra åtkomst av externa data samt stöd för den överordnade myndighetens ram för finansdepartementets företagsarkitektur. Läs mer på: http://gcn.com/21_27/mgmt_edition/19835- 1.html. Computas är ett konsultföretag som erbjuder teknologibaserad kunskapshantering, så kallad knowledge management. Företaget utvecklar datorbaserade system som gör det möjligt att kartlägga, bevara, skapa, distribuera, använda och förbättra den kollektiva kunskapen som finns i företag och organisationer. Computas är idag marknadsledande inom kunskapshantering i Norge. Bland Computas kunder kan nämnas norska polis- och domstolsväsendet, norska Arbetsförmedlingen, norska Utlendningsdirektoratet, Det Norske Veritas, EDS, SKF, NCR och Boeing. Huvudkontoret ligger i Lysaker (Norge) och kontor finns även i Stockholm, Seattle och London. Bolaget grundades 1985 och är sedan 1998 delägt av TurnIT. För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD TurnIT, Tel: 08-545 877 30 eller 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45 eller: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se Jostein Skjørberg, VD Computas, Tel: +47 67 83 10 00. jos@computas.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar