Delårsrapport

Delårsrapport Januari-mars 2003 TurnIT AB (publ) Januari-mars 2003 · Koncernens omsättning uppgick till 218,0 (341,1) Mkr, varav omsättningen i kvarvarande enheter var 253,3 Mkr 2002. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -6,2 (-15,5) Mkr · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,6 (-22,5) Mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,74) kr Händelser efter rapportperiodens utgång Styrelsen i Arete Systemering, ett dotterbolag inom Arete, lämnade in en konkursansökan den 28 april. Den kompletta rapporten finns på www.turnit.se samt på www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar