Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport för Januari-september 2002 TurnIT AB (publ) 8 november, 2002 Januari-september 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 876,9 (1 327,4) Mkr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -61,9 (-82,8) Mkr * Resultatet före skatt uppgick till -79,0 (-879,4) Mkr * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -80,1(- 31,0) Mkr * Fiberdata har påverkat rörelseresultatet före goodwillavskrivningar med -17,1 Mkr under perioden januari-september 2002. Juli-september 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 231,4 (379,0) Mkr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -31,2 (-77,0) Mkr * Resultatet före skatt uppgick till -36,5 (-798,2) Mkr * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,5 (- 14,4) Mkr * En riktad nyemission om 35,0 Mkr samt en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 65,8 Mkr genomfördes under tredje kvartalet * Fiberdata såldes till Thalamus Networks för 20 Mkr med ekonomisk verkan från och med 1 september. Till köpeskillingen tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 13 Mkr. * Ytterligare kostnadsbesparande åtgärder har vidtagits i koncernen efter rapportperiodens utgång vilka beräknas innebära kostnadsbesparingar på cirka 49 Mkr på årsbasis och berör cirka 70 anställda Prognos * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar beräknas uppgå till -65 till -85 Mkr för helåret 2002 Läs hela rapporten på www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar