Fiberdata levererar system till Försvarsmakten

Fiberdata levererar system till Försvarsmakten FMV, Försvarets materielverk, har valt Fiberdata som leverantör för system till ett totalvärde om cirka 13 miljoner kronor. Avtalet omfattar en speciallösning byggd med hjälp av Fiberdata System. Ordern är ett avrop från ramavtalet med FMV. Leverans sker mellan september och november 2002. Fiberdata har tidigare levererat system och kommunikation till Försvarsmakten. Denna order gäller system som har hög avlyssningssäkerhet och får försvarets högsta säkerhetsklassificering. - I tjugo år har Fiberdata varit FMVs leverantör när det gäller säker utrustning. Deras lösningar uppnår högsta säkerhetsklass och denna leverans sker dessutom på mycket kort tid, säger Ulf Lindström, pressansvarig FMV. - Vår relation med FMV är lika lång som god och tillsammans med Fiberdata System kan vi skapa speciallösningar som på många sätt är unika. Avtalet bekräftar att våra lösningar gång på gång håller för Försvarsmaktens höga krav samt att vår satsning på säkerhet är strategiskt riktig, säger Magnus Stålbrandt, försäljningschef Fiberdata. Försvarets Materielverk, FMV, är en myndighet som är direkt underställd regeringen. FMV ansvarar för materielanskaffningens hela livscykel, från studier till avveckling. FMV:s största uppdragsgivare är Försvarsmakten. FMV har ca 2 100 medarbetare och finns förutom i Stockholm även i Arboga, Linköping, Karlsborg samt Vidsel. Fiberdata bygger sedan starten 1982 stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Fiberdata omsatte 323 Mkr under 2001. Fiberdata ingår sedan 1996 i TurnIT-koncernen. Fiberdata består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. Mer information finns på: www.fiberdata.se TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden; TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting, samt en enhet för finansiella placeringar. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar