Försäljningen av Computas beräknas vara klar den 1 december 2003

Försäljningen av Computas beräknas vara klar den 1 december 2003 TurnIT tecknade en principöverenskommelse angående försäljning av sin andel i det delägda dotterbolaget Computas den 22 september 2003. Affären beräknas vara slutförd senast den 1 december 2003. TurnIT äger 58,5 % av aktierna i Computas. Fler detaljer kring försäljningen kommer att publiceras när det slutliga avtalet är undertecknat. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består av nedanstående sex dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-785 26 01, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-785 26 05, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar