ID Network inom TurnIT Outsourcing bildar ett av landets största driftsbolag

ID Network inom TurnIT Outsourcing bildar ett av landets största driftsbolag Inom TurnIT Outsourcing integreras nu före detta Telenors svenska IT- verksamhet med ID Network och ett av landets största driftsbolag med 220 anställda bildas. Bolaget arbetar med drift, service, kommunikationslösningar, konsulttjänster och helpdesk. Sammantaget har bolaget nu avtal för närmare 7 000 arbetsplatser inom såväl privata företag som offentliga sektorn. Det nya bolaget kommer därmed att finnas representerat på åtta orter i Sverige och utvecklar egna ASP-tjänster. "Tack vare integrationen av fd Telenors svenska IT-verksamhet får vi utökade resurser och nya möjligheter att utveckla vårt affärskoncept inom olika prioriterade områden. Dessutom tillförs vi kompetens för uppbyggnad av vårt ASP koncept och ID Network kommer inom kort att kunna erbjuda marknaden lösningar inom detta område" säger Stephan Andersson, VD för ID Network. ID Network finns representerat på ett flertal orter i Sverige och har bred kompetens inom bland annat nätverk, kommunikation, projektledning, och teknisk konsultation. ID Network är certifierade av bland andra Cisco, Microsoft, Computer Associates och Novell. Fd Telenors svenska IT-verksamhet förvärvades av TurnIT i juni. Bolagen har tillsammans mångårig erfarenhet och djup verksamhetskunskap inom flera områden. Under namnet ID Network erbjuder de nu dels funktionell outsourcing och dels möjligheter till egenutvecklade ASP-lösningar inom kort. "Samgående innebär att vi blir mycket starkare inom funktionell outsourcing. Sammantaget har de en stark position inom området för sjukvård och offentlig förvaltning samt för övriga näringslivet. Vår marknadsandel inom offentlig förvaltning kommer med anledning av samgåendet öka betydligt" säger Peter Enström, VD för TurnIT. ID Network ingår i TurnIT Outsourcing som är ett affärsområde i TurnIT AB - en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1 150 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB För mer information Kontaktpersoner: Stephan Andersson, Verkställande direktör ID Network AB, Tel: 08-5630 7706, Mobil: 0708-30 76 06 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet: Om ID Network: www.id.se Om TurnIT: www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar