Kommuniké från bolagsstämma 3 april 2003

Kommuniké från bolagsstämma 3 april 2003 Vid dagens bolagsstämma i TurnIT AB (publ) fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes också att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2002. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till styrelseledamöter utsågs genom omval Jan Ohlsson, Karin Kronstam, Mariana Burenstam Linder, Jan Norman, Curt Lönnström, Stig Martin och Kent Karlsson. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Curt Lönnström till styrelseordförande efter att tidigare ordförande Jan Ohlsson avböjt omval. De auktoriserade revisorerna Ola Wahlquist och Erik Åström valdes till nya ordinarie revisorer och Jonas Sjödén valdes till revisorssuppleant. De kommer från Ernst&Young. Till nomineringskommitté valdes Gunnar Lindberg, Jan Norman och Jan Ohlsson. Stämman beslutade om nedsättning av bolagets aktiekapital genom att aktiens nominella värde sätts ned från 5 kr till 3 kr utan återbetalning till aktieägarna av det nedsatta beloppet. TurnIT AB Styrelsen För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar