Kommuniké från extra bolagsstämma 2000-05-12

Kommuniké från extra bolagsstämma 2000-05-12 Stämmoförhandlingarna avhölls i Konferens Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan i Stockholm och följde dagordningen enligt kallelsen. Vid dagens extra bolagsstämma beslutades om att godkänna styrelsens förslag till beslut att godkänna beslut av extra bolagsstämma i IAR Systems AB (IAR) den 12 maj 2000 om teckningsoptionsprogram för anställda i IAR. Vidare godkändes styrelsens förslag till beslut att utfärda köpoptioner med rätt att förvärva aktier i IAR till vissa styrelseledamöter i IAR. Fullständigt underlag till dagens beslut finns att begära från TurnITs huvudkontor. TurnIT AB Styrelsen För mer information kontakta: Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000727BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000727BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar