Kommuniké från extra bolagsstämma 2000-10-18

Report this content

Kommuniké från extra bolagsstämma 2000-10-18 Med anledning av att styrelsen för TurnIT - en av Sveriges större börs- noterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista - har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Arete avhölls extra bolagsstämma i TurnIT. Vid stämman beslutades om att ändra aktiekapitalsgärnserna samt att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission. Bemyndigande att genomföra nyemission Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner med bestämmelse om apport som ett led i genomförandet av förvärvet av samtliga aktier i och teckningsoptioner utgivna av Arete AB (publ). Stämman beslutade också att ändra bolagsordningen som en konsekvens av detta. Därmed kan aktiekapitalet uppgå till mellan 80.000.000 kronor och 320.000.000 kronor. Aktiespararna tillstyrker budet Vid stämman meddelade Aktiespararnas representant att de röstade för beslutet. Nyckelpersoner och anställda i Arete har förbundit sig att acceptera erbjudandet 43 nyckelpersoner och anställda i Arete, som tillsammans innehar 38,9 procent av aktierna och 32 200 teckningsoptioner har förbundit sig att acceptera erbjudandet. TurnIT AB Styrelsen För mer information kontakta: Peter Enström, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar