Libro TIME inom TurnIT Consulting ger liv åt Regeringskansliet på Internet

Libro TIME inom TurnIT Consulting ger liv åt Regeringskansliet på Internet Libro TIME, ett dotterbolag till Arete inom TurnIT Consulting, har idag fått ramavtal om webbutsändningar med streamingmedia-teknik från Regeringskansliet. Avtalet spänner över två år och omfattar därmed bland annat alla möten under Sveriges EU-ordförandeskap. Målsättningen är att göra alla stora EU-möten tillgängliga över Internet, vilket kommer innebära ett stort antal webbutsändningar. Avtalet omfattar utsändningar från Sverige och från utlandet. Sändningarna ska genomföras med RealPlayer och WindowsMedia och Libro TIME har stor erfarenhet ifrån liknande uppdrag för SAS, Banverket och Scania med flera. "Vi ser detta avtal som ett genombrott när det gäller att ge stora grupper av människor tillgång till möten och händelser över Internet till en låg kostnad med streamingteknik. I och med detta tas ett stort steg för att på ett levande och nyhetsmässigt sätt informera allmänheten, såväl i Sverige som utomlands, med hjälp av ny teknik" säger Torbjörn Wiking, ansvarig på Libro TIME för streamingteknik. TurnIT AB är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1350 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. För mer information Torbjörn Wiking, ansvarig streamingteknik Libro Time AB, tel 018-16 77 74, Mobil : 0705 - 16 77 74 Inge Gustafsson, tf Informationsvarig Regeringskansliet, tel 08-405 45 90 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08- 545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet www.librotime.com www.regeringskansliet.se www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar