Ny VD i Careda AB

Ny VD i Careda AB Stephan Andersson VD i Careda AB (namnändrat från ID Network) som är ett dotterbolag till TurnIT, har idag på egen begäran lämnat sin tjänst. Till tf VD har utsetts Stefan Bohman. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1350 anställda. Affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB (publ) För mer information Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08- 545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 Stefan Bohman, tf Verkställande direktör Careda AB, Tel: 08-5630 7700 www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01140/bit0002.pdf

Dokument & länkar