Ny VD i Computas

Ny VD i Computas Styrelsen i Computas, ett dotterbolag inom TurnIT-koncernen, har utsett David Chartier till ny VD i bolaget. David kommer närmast från Active ISP ASA där han har ansvarat för att rekonstruera och återfå lönsamheten i bolaget. David har mycket bred erfarenhet från olika positioner inom IT-, finans- och konsultbranschen. Han är 42 år gammal och har en ekonom-examen från University of Minnesota, USA. Han är född i USA och bosatt i Norge sedan 1986. Han tillträder sin nya tjänst den 24 mars 2003. Han efterträder Jostein Skjørberg som varit tillförordnad VD under perioden 29 augusti 2002 till 23 mars 2003. Jostein kommer att återgå till sin tidigare befattning som ekonomichef i Computas. Ett fotografi av David Chartier i jpeg-format kan beställas från TurnIT genom tel 08-545 877 30 eller e-post info@turnit.se Computas är ett konsultföretag som erbjuder teknologibaserad kunskapshantering, så kallad knowledge management. Företaget utvecklar datorbaserade system som gör det möjligt att kartlägga, bevara, skapa, distribuera, använda och förbättra den kollektiva kunskapen som finns i företag och organisationer. Computas är idag marknadsledande inom kunskapshantering i Norge. Bland Computas kunder kan nämnas norska polis- och domstolsväsendet, norska Arbetsförmedlingen, norska Utlendningsdirektoratet, Det Norske Veritas, EDS, SKF, NCR och Boeing. Huvudkontoret ligger i Lysaker (Norge) och kontor finns även i Stockholm, Seattle och London. Bolaget grundades 1985 och är sedan 1998 delägt av TurnIT. Mer information finns på www.computas.com TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar