Skiljedom om inlösen av aktier i Arete AB

Skiljedom om inlösen av aktier i Arete AB Skiljenämnden har fastställt det lösenbelopp som TurnIT AB ska erlägga för varje aktie i Arete AB. Lösenbeloppet uppgår till 113,30 kronor i enlighet med TurnITs yrkande. TurnIT riktade i december 2000 ett underhandserbjudande till aktieägare i Arete om förvärv av utestående aktier i Arete. Av detta återstår 14 038 aktier att lösa in. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden; TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting, samt en enhet för finansiella placeringar. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar