Strategisk order till världsledande telecomföretag för TurnITs dotterbolag LAC

Strategisk order till världsledande telecomföretag för TurnITs dotterbolag LAC Inom TurnIT Supplies har LAC fått en strategisk order för leverans av komponenter för radiofrekvensfiltrering inom multilayer-teknologin. Order- värdet är 12 Mkr och den beräknade årsvolymen beräknas till närmare 60 Mkr. LAC Elektronik AB är en etablerad leverantör och utvecklare av komponenter till bl a telekommunikationsindustrin över hela världen. Produkterna kundanpassas efter olika krav. Produkterna används bland annat inom radiofrekvensområdet, signalfiltrering och boostfunktioner för kretsar till mobiltele- och datacomproduktion. Andra användningsområden är digitala WAN- och mobiltelenät samt fasta accessnät. De största kunderna är Dell, HewlettPackard, Compaq, Ericsson, Nokia, IBM, Telia, Tele2, Teracom, SCI, Celestica och Flextronics. LAC levererar globalt till kunder i Singapore, Brasilien, Mexico, USA, England, Frankrike, Schweiz, Holland, Finland, Danmark samt Sverige. Produktionen sker i externa enheter i Kina, Taiwan, Malaysia, Mexico, Spanien, Italien, Schweiz och England. Bolaget har mycket god lönsamhet med en rörelsemarginal väl över 10 % och under innevarande år beräknas LACs omsättning öka till ca 140 Mkr. "Med den här ordern har vi ett strategiskt genombrott för leveranser inom ett helt nytt område" säger LAC s VD Torbjörn Heidergren i en kommentar. "I samband med detta har vi ombetts att ta fram liknande komponenter i sju olika varianter från andra enheter till samma bolag. Detta är helt klart en strategisk order av stor betydelse." TurnIT förvärvade LAC den 25 februari 2000. I TurnITs målsättning ingår att utveckla TurnIT Supplies till Nordens e-handelsbaserade leverantör för tillbehör inom IT. Stockholm den 11 maj 2000 TurnIT AB För mer information Torbjörn Heidergren VD LAC Elektonik, Tel: 08-587 504 00, Mobil: 0705-81 80 00 tor@lac.nu Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82, peter.enstrom@turnit.se Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, rickard.linderoth@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000727BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000727BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar