TurnIT Consulting får uppdrag av Atlas Copco CMT i utvecklingen av ett e-handelssystem som integrerar 100 olika marknade

TurnIT Consulting får uppdrag av Atlas Copco CMT i utvecklingen av ett e- handelssystem som integrerar 100 olika marknader Avtalet för Atlas Copcos affärsområde gruv- och anläggningsteknik (CMT) avser uppdrag för utveckling av Web-baserade tjänster för produktsökning, produktinformation, publicering av teknisk information samt integration mellan affärssystemen och e-handelsplatsen. Tjänsterna kommer att innehålla avancerade regelverk, komplex affärslogik och kan komma att integrera närmare 100 olika marknader. För TurnIT Consulting, som har en uttalad inriktning att utveckla integrerade e-handelslösningar för sina kunder, innebär avtalet fortsättningen på ett redan väl utvecklat samarbete med Atlas Copco. I arbetet deltar Ambrosia Data och Catwalk Interactive. "Detta är en strategisk order av betydelse och avtalet har tecknats i skarp konkurrens" säger TurnITs VD Peter Enström. "Våra ambitioner att erbjuda stora integrerade e-handelslösningar har visat sig vara ett vinnande koncept" fortsätter Peter Enström. "Atlas Copco har ett starkt fokus på att ge ökad service till sina kunder och att öka den interna effektiviteten genom Internet" säger Björn Hydbom, projektansvarig inom Atlas Copco. "TurnITs breda kompetens inom både konventionella affärssystem och e-handel ger oss trygghet i projektet och var avgörande faktorer i vårt beslutsfattande" fortsätter Björn Hydbom. Ambrosia Data och Catwalk Interactive ingår i TurnIT Consulting som är ett affärsområde i TurnIT - en av Sveriges större noterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har 1000 anställda och affärsiden är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT- marknaden kunna erbjuda en lågriskaktie. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB För mer information kontakta: Pär Larsson, Verkställande direktör Ambrosia Data AB, Tel: 08-743 84 00, Mobil: 0705-53 33 99 Petter Stahre, vice Verkställande direktör Catwalk Interactive AB, Tel: 08-55 60 61 50, Mobil: 0704-12 76 50 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000727BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000727BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar