TurnIT Development köper 12 % i Rabattkupong.com AB

TurnIT Development köper 12 % i Rabattkupong.com AB TurnIT Development har i en nyemission förvärvat 12 % av aktierna i Rabattkupong.com för 3 Mkr. Affärsidén för Rabattkupong.com AB är att bygga rationella Internetbaserade marknadsplatser för lokal försäljning av rabatterade kapitalvaror. Konceptet innebär att den lokala detaljhandeln utan kostnad får effektiva kanaler för marknadsföring och försäljning av kapitalvaror och konsumenterna får möjlighet att köpa kapitalvaror till lägre priser och effektivare sökvägar för att finna rätt varor. "Om vi tar ett exempel med en konsument i Uppsala som vill köpa en cykel. Hon eller han navigerar först till Uppsala-sidan och sedan till cykelhandlare för att sedan finna den aktör som geografiskt ligger närmast till. Handlaren kan lägga ut flera kuponger på olika cyklar med rabatt och bakom varje kupong finns en cykel. Konsumenten fullbordar sitt köp genom att klicka på kupongen och därefter hämta cykeln och betala hos handlaren", berättar Peter Enström VD på TurnIT AB. "Man skulle kunna säga att Rabattkupong.com fungerar som en lokal börs för rabatterade kapitalvaror där besökarna är där för att handla" avslutar Peter Enström. För detaljhandeln innebär Rabattkupong.com att handlarna utan kostnad inför t ex en utförsäljning eller en kampanj kan lägga ut rabatterade produkter som var och en kopplas till var sin kampanj. Utvecklingen av plattformen sker hos Catwalk Interactive och tester beräknas påbörjas under juni för att gå i drift till augusti/september. TurnIT Developments affärsidé är att investera i bolag inom IT-sektorn som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Inom TurnIT Development satsats upp till 10 procent av TurnIT ABs egna kapital i projektbolag och unga bolag med mycket stor potential. Det är investeringar på kort eller medellång sikt och kan exempelvis vara portalbolag eller programvarubolag där TurnIT Developments ägarandel långsiktigt inte bör överstiga 20 procent. Det kan också röra sig om IT-bolag som står inför en börsintroduktion. Avsikten är att marknadsnotera TurnIT Development under 2000. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har 1000 anställda och affärsiden är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT- marknaden kunna erbjuda en lågriskaktie. Förutom TurnIT Development är verksamheten indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Stockholm den 29 maj 2000 TurnIT AB För mer information Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 070-574 99 82, peter.enstrom@turnit.se Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, rickard.linderoth@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000727BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000727BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar