TurnIT Development ökar investeringstakten

Report this content

TurnIT Development ökar investeringstakten TurnIT Development investerar i ytterligare fem bolag och expanderar därmed kraftigt portföljen till att numera innehålla tolv bolag. De senaste investeringarna är Allt om Bostad, CoomTool, Decam, ReUseIt och X- OBI. En ägarspridning i TurnIT Devlopment planeras till första kvartalet nästa år. TurnIT Development har som affärsidé att investera i IT-bolag som befinner sig ett tidigt utvecklingsskede. Genom en väldiversifierad portfölj och ett begränsat ekonomiskt engagemang erhålls en låg riskprofil. Investeringar görs främst i bolag som arbetar mot en existerande marknad och med tydlig kundnytta. Ett av investeringskriterierna är att bolagen ska kunna bli lönsamma på den svenska marknaden även om målsättningen för flera av bolagen är en global marknad "För närvarande finns 12 portföljinnehav spridda inom olika segment av IT- området. Vi för löpande diskussioner med en rad bolag och min bedömning är att portföljen kommer att innehålla ytterligare ett par nya bolag innan noteringen" säger Bertil Sahlberg VD för TurnIT Development. TurnIT Development kommer även efter en notering ha en nära koppling till TurnIT som avser kvarstå som störste ägare. Ambitionen är att bli ledande på den nordiska marknaden som IT-industriell riskkapitalaktör vad gäller lönsamhet och tillväxt. "Vi arbetar för att notera TurnIT Development på någon av de inofficiella marknaderna under det första kvartalet 2001. Genom en noterings stärks Developments möjligheter att profilera sig som ett kvalificerad aktör och kan därmed attrahera intressanta bolag och ge ägarna en sund utveckling" säger Peter Enström VD för TurnIT AB . För fakta om de nya bolagen hänvisas till bifogad sida. TurnIT Development ingår i TurnIT AB - en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1150 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT- aktie med lägre risk än genomsnittet. Förutom TurnIT Development är verksamheten är indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. TurnIT AB Bolagsfakta: Allt Om Bostad är en vertikal portal på nätet för allt som rör bostadsfrågor. Portalen är regionalt uppdelad och innehåller bland annat länkar till såväl rikstäckande som lokala leverantörer av varor och tjänster, riktade till bostadsinnehavare. Dessutom har Allt om Bostad en egen redaktion. Bolaget har definierat 100 prioriterade regioner utifrån köpbeteende. Ambitionen är att vara rikstäckande under 2001. TurnIT Development investerar 5 Mkr, vilket motsvarar 25%. CoomTool är ett multimediaföretag med huvudinriktning på barnfilm. Bolaget erbjuder köp av film via Internet och bredband och har redan idag rättigheter för mer än 1000 timmar barnfilm. Inom kort kommer CoomTool tillsammans med Fiberdata, Utfors och VHS starta ett pilotprojekt i Kalmar län. TurnIT Development investerar 4 Mkr, vilket motsvarar 18%. Decam är ett mediakommunikationsföretag med spetskompetens inom reklam, film, TV och Internetbaserad kommunikation. Bolaget utvecklar och producerar fullständiga marknads- och kommunikationskoncept för företag och organisationer i Europa. TurnIT Development investerar 5,4 Mkr, vilket motsvarar 6 %. De senaste åren har omsättningstillväxten varit cirka 100 procent per år. Tillväxten i Decam ska vara fortsatt hög och ske såväl organiskt som genom förvärv i Europa. ReUseIT skall med ett starkt miljöfokus skapa en handelsplats på Internet som möjliggör ett effektivt återanvändande av byggmaterial utan mellanlagring. De ekonomiska incitamenten att utnyttja ReUseIt är stora bland bygg - och fastighetsbolag. Byggkostnaderna blir mindre till följd av enklare materialhantering, lägre transportkostnader samt lägre tipp- och miljöavgifter. Vidare får materialproducenterna via ReUseIt en större möjlighet att återköpa sina produkter och därigenom förhindra en oönskad andrahandsmarknad. TurnIT Development investerar 4 Mkr, vilket motsvarar 3,3 %. X-OBI är ett nystartat teknikbolag som levererar komponenter och tjänster för e-handel. Bolagets erbjudande vänder sig till B2B-segmentet och kommer att innebära stora kostnadsbesparingar och ökad säkerhet vid inköp. TurnIT Developments investerar 5 Mkr, vilket motsvarar 25%. Anders Rundgren är grundare och VD i bolaget och har tidigare grundat IAR Systems som noterats under året. Förutom ovanstående ingår ytterligare sju innehav i TurnIT Development. TurnIT Development har 7% av DCM och sedan tidigare finns 10% i MiniMax Data AB. Därutöver har ytterligare fem investeringar genomförts; 12% i BuyOne AB, 15 % i mitt-liv.nu AB, 2% i Gear Management / Digital Media AB, 34 % i Stockticket och 12% i Rabattkupong.com. Sammantaget uppgår investeringarna till ca 60 Mkr. Ytterligare förvärv förväntas under slutet av 2000. För mer information kontakta: Bertil Sahlberg, VD TurnIT Development, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0708-65 26 48 Peter Enström, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet: Om TurnIT: www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar