• news.cision.com/
  • TURNIT/
  • TurnIT genomför ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att förbättra lönsamheten

TurnIT genomför ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att förbättra lönsamheten

Report this content

TurnIT genomför ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att förbättra lönsamheten TurnIT genomför ytterligare kostnadsbesparingar som en följd av det instabila ekonomiska läget. Cirka 70 anställda kommer att beröras vilket förväntas innebära kostnadsbesparingar om cirka 42 Mkr på årsbasis. Ytterligare kostnadsbesparande åtgärder kommer att vidtas och beräknas innebära besparingar om cirka 7 Mkr på årsbasis. Kostnadsbesparingarna sker främst inom Arete och Computas där cirka 35 respektive 25 personer berörs. TurnIT hade 902 anställda per 30 juni 2002 varav Arete hade 260 antal anställa och Computas hade 162 antal anställda. - Den något högre efterfrågan på konsulttjänster under hösten som våra kunder tidigare aviserat ser ut att utebli och en fortsatt osäkerhet råder på marknaden. Kunderna fortsätter skjuta fram sina planerade investeringar. Det innebär att vi måste anpassa våra kostnader och därmed dessvärre minska vår personalstyrka, säger Kent Karlsson, VD TurnIT. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten består av sju dotterbolag som är indelade i de två affärsområdena: TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar