TurnIT Outsourcing tecknar avtal med Postgirot som är värt ca 30 MSEK

Report this content

TurnIT Outsourcing tecknar avtal med Postgirot som är värt ca 30 MSEK TurnIT Outsourcing har genom ID Network tecknat avtal om att svara för drift, helpdesk och konsulttjänster för verksamhetskritiska applikationer och system inom Postgirot. Avtalet innebär ett driftsansvar för Postgirots 1 500 arbetsplatser " Vi har samlat på oss ingående kunskap om Postgirots verksamhet. Verksamhetsinsikten i kombination med vår mångåriga erfarenhet av funktionell outsourcing innebär stora möjligheter att, tillsammans med Postgirot, bidra till en effektiv vidareutveckling av deras IT-system" säger Stephan Andersson, VD för ID Network. ID Network, som erbjuder funktionell outsourcing och möjligheter till egenutvecklade ASP-lösningar, ingår i TurnIT Outsourcing som är ett affärsområde i TurnIT AB - en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1 150 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB För mer information Kontaktpersoner: Stephan Andersson, Verkställande direktör ID Network AB, Tel: 08-5630 7700, Mobil:0708-30 76 06 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 På Internet: Om TurnIT: www.turnit .se Om ID Network: www.idnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01580/bit0002.pdf

Dokument & länkar