TurnIT Supplies skapar en stark distributör inom två IT världar

TurnIT Supplies skapar en stark distributör inom två IT världar SweDeltaco och Network Innovation har beslutat att vidareutveckla samarbetet för att skapa en starkare enhet inom supplies genom att Network Innovation blir dotterbolag till SweDeltaco. Därigenom skapas en av Sveriges starkaste leverantörer av datortillbehör och kringutrusning för både PC och Mac. Försäljningen sker över en av nordens största e-handelsplatser direkt till återförsäljare i Sverige och de övriga nordiska länderna. Den nya organisationen kommer att ta plats i nya lokaler i Bredäng utanför Stockholm till början av hösten. En gemensam och stark organisation för administration och leveranser kommer att byggas upp successivt. Mohammad Motazedi, VD i SweDeltaco kommenterar sammanslagningen: -"Omsättningen kommer att öka kraftigt eftersom organisationen får en bredare kundbas när kundregistren slås samman, samt att vår kundbas får tillgång till marknadens bredaste produktutbud. Dessutom kommer lönsamheten att förbättras ytterligare, då all verksamhet samlad under samma tak innebär lägre lagerkostnader och effektivare logistik. Organisationens samlade know-how spänner därigenom över en unik IT-bredd." SweDeltaco är en ledande distributör av datortillbehör i Norden. Stora kunder är PC-byggare, återförsäljare, distributörer, postorderföretag och fristående datorbutiker. Allt mer av försäljningen sker nu över företagets e- handelsplats. Network Innovation ingår i affärsområde Supplies från våren 2000. Network Innovation har kraftfullt breddad produktutbudet och strävar efter att bli den ledande leverantören av både supplies och mjukvara åt den grafiska industrin i Sverige och de övriga nordiska länderna. SweDeltaco och Network Innovation ingår i TurnIT Supplies som är ett affärsområde i TurnIT - en av Sveriges större noterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnIT har ca 1150 anställda och affärsiden är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av bolag inom olika områden av IT- marknaden kunna erbjuda en lågriskaktie. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Consulting, Software, Communication, Outsourcing och Supplies. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. TurnIT AB För mer information kontakta: Mohammad Motazedi, Verkställande direktör SweDeltaco AB, Tel: 08-726 98 66 , Mobil: 0707-17 82 87 Joakim Arvidsson, Verkställande direktör Network Innovation AB, Tel: 08- 685 41 00, Mobil: 0705 - 55 37 20 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000727BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000727BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar