• news.cision.com/
  • TURNIT/
  • TurnIT tecknar slutgiltigt avtal med Thalamus Networks angående försäljning av Fiberdata

TurnIT tecknar slutgiltigt avtal med Thalamus Networks angående försäljning av Fiberdata

Report this content

TurnIT tecknar slutgiltigt avtal med Thalamus Networks angående försäljning av Fiberdata TurnIT har idag undertecknat ett slutgiltigt avtal med Thalamus Networks angående försäljning av dotterbolaget Fiberdata. Köpeskillingen uppgår till 20 Mkr. Till köpeskillingen tillkommer en tilläggsköpeskillingen som maximalt kan uppgå till 13 Mkr och är beroende av resultatutvecklingen i Fiberdata fram till den 31 december 2002. Köpeskillingen är lägre än den tidigare beräknade köpeskilling om 58 Mkr. Reavinsten beräknas uppgå till 0 kr jämfört med tidigare beräknad reavinst om cirka 20 Mkr. Köpeskilling och reavinst blir lägre än vad som tidigare har publicerats som en följd av att en stor kund, MKB Fastighets AB, den 20 september 2002 oväntat hävde ett avtal med Fiberdata. Fiberdata tecknade ett ramavtal med MKB Fastighets AB under tredje kvartalet 2000. Avtalets storlek beräknades då uppgå till cirka 100 Mkr. Försäljningen av Fiberdata till Thalamus Networks sker med ekonomisk verkan från och med 1 september 2002. - Försäljningen av Fiberdata är det sista steget i den renodling av verksamheten som vi inledde under tredje kvartalet 2001, säger Kent Karlsson, VD TurnIT. TurnIT gjorde en principöverenskommelse med Thalamus Networks om försäljning av Fiberdata den 2 september 2002. TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten består av sju dotterbolag som är indelade i de två affärsområdena: TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se Fiberdata AB bygger sedan starten 1982 stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Under 2001 omsatte Fiberdata 323 Mkr och redovisade en rörelseförlust om -32,3 Mkr före goodwillavskrivningar med återläggning av moderbolagskostnader. Fiberdata ingår sedan 1996 i TurnIT-koncernen. Fiberdata består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. Mer information om bolaget finns på www.fiberdata.se. Thalamus Networks AB erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks omsätter ca 40 Mkr per år och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har i dag ett 30-tal anställda i Ängelholm, Göteborg och Stockholm. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. Mer information om bolaget finns på www.thalamus.se För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar