TurnITs dotterbolag Computas köper METIS av NCR

TurnITs dotterbolag Computas köper METIS av NCR Computas AS har förvärvat rättigheterna till utvecklingsprogrammet METIS. Computas är ett konsultföretag för teknologisbaserad kunskapshantering. Computas utvecklar datorbaserade system som gör det möjligt att utveckla, presentera och utnyttja den kollektiva kunskapen i organisationer. Överenskommelsen befäster ytterligare samarbetet mellan Computas och NCR. METIS är ett visuellt utvecklingsverktyg för modellering som gör det möjligt för företag att grafiskt visa och analysera sambanden mellan affärsmodeller, teknologisk infrastruktur och pågående projekt. Fler än 200 konsulter har utbildats på METIS för Visuella Konsulttjänster. Enligt villkoren i avtalet kommer Computas fortsätta med utveckling, support och underhåll av programvaran METIS och 15 av de anställda vid NCRs avdelning i Norge som arbetar med METIS kommer övergå till Computas. Därmed har Computas sammanlagt 145 konsulter. På säljarens begäran är förvärvssumman inte offentliggjord. TurnIT AB För mer information kontakta: Lasse K Fjell, Verkställande Direktör Computas AS, Tel: +47 67 83 10 00 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000727BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000727BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar